برگزاری جلسه هیأت های بدوی کارکنان و اعضای هیات علمی و هیات های تجدید نظر کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه 9 کشور

ارسال شده در تاریخ :

جلسه هیأت های بدوی کارکنان و اعضای هیأت علمی و هیأت های تجدید نظر کارکنان و اعضای هیأت علمی منطقه 9 کشور با حضور دکتر ابراهیم ابراهیمی نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعضای غیر هیأت علمی و انتظامی اعضای هیأت علمی، در روز شنبه مورخ 27 دی 1399 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

 

99102910

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه