برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر پژوهشی دانشگاه با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ارسال شده در تاریخ :

جلسه هم اندیشی
مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضاء هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار
شد.


بنا به گزارش
خبرنگار روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، صبح امروز
یکشنبه 2 اسفند 1394 ساعت 10 در تالار شماره یک دانشکده با حضور آقای دکتر مهرداد مهری
مدیر پژوهشی دانشگاه و جمعی از مدیران گروه ها و اعضاء هیات علمی دانشکده برگزار شد.


در ابتدای
جلسه آقای دکتر جواد صالحی فدردی معاون دانشکده به گفتگو پرداخت و در ادامه آقای
دکتر مهری به بیان سیاستهای پژوهشی دانشگاه پرداخت.


18088


18089


18090

آخرین اخبار