برگزاری جلسه نقد و بررسی مسایل آموزشی در دانشکده دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :

جلسه نقد و بررسی مسایل آموزشی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد  برگزار شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، این جلسه به منظور نقد مسایل و
مشکلات آموزشی با حضورآقای دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات
تکمیلی و آقای دکتر عطارزاده مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به همراه
معاون و منتخبین گروه ­های آموزشی  دانشکده  برگزار شد.در ابتدا آقای دکتر هاشمی مسایلی نسبت به معرفی برنامه راهبردی حوزه
آموزشی دانشگاه پرداخت.


سپس حاضرین در جلسه (خانم دکتر سمانه عیدی،
آقایان دکتر غلامرضا محمدی ، دکترجمشید رزم یار، دکتر محمد محسن زاده،دکتر
محمد مهدی قهرمانی ، دکترحسن برجی، دکتراحمدرضا محمدنیا،دکتر حسین کاظمی و
دکتر فرشید حمیدی) نقطه نظرات خود را در خصوص  نیاز به امکانات آموزشی و
تجهیزاتی آزمایشگاهی، فرصت مطالعاتی، شرکت در دوره های فرصت مطالعاتی کوتاه
مدت، عدم توجه به الزامات رشته دامپزشکی، تغیرات آیین نامه ای و آیین نامه
ترفیع، سختی کار، کسر واحد موظف، توجه به حقوق و امور رفاهی اعضای هیات
علمی و مشکلات ناشی از تغییرات صندوق بازنشستگی، بیان نمودند.


پاسخگویی
موارد مطرح شده توسط آقای دکتر هاشمی به جلسه بعد موکول گردید.

آخرین اخبار