برگزاری جلسه مشورتی جهت‌گیری‌های آینده دانشگاه با روسای دانشکده‌های دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در ادامه برگزاری سلسله جلسات مشورتی جهت‌گیری‌های آینده دانشگاه، با هدف مشارکت دانشگاهیان در تعیین مسیر آینده دانشگاه و کسب نظرات همه ارکان دانشگاه در این امر مهم، دو جلسه با روسای محترم دانشکده‌ها برگزار گردید. در این جلسات حاضرین با توجه به ماهیت هر دانشکده به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند و در خصوص مسیر حرکت آینده نظرات ارزشمندی در برنامه‌ها و روش‌‌ها ارائه کردند.

جهت‌گیری‌های آینده دانشگاه:
1- مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه (University Social Responsibility)
2- بین المللی سازی دانشگاه (University Internationalization)
3- ارتقا رتبه دانشگاه در نظام‌های رتبه‌بندی جهانی (Promoting University Ranking)

در همین راستا معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه از تمامی اعضای هیات علمی، مدیران و کارشناسان محترم دانشگاه دعوت به عمل می‌آورد تا نظرات خود را نسبت به جهت‌گیری‌‌های احصا شده به این معاونت ارسال نمایند. این نظرات می‌تواند به هریک از روش‌های زیر ارسال گردد:
• اتوماسیون اداری
• ایمیل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع به آدرس vpb@um.ac.ir
• سامانه تصمیم یار (پورتال پویا- معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع- تحول سازمانی- تصمیم یار- مشارکت در تصمیم‌های‌سازمانی)

اخبار مرتبط:

  • جهت گیری های آینده دانشگاه در گفتگو با دکتر کیوانفر معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه
  • برگزاری جلسه مشورتی جهت گیری های آینده با هیات مدیره مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه
  • برگزاری جلسه مشورتی جهت‌گیری‌های آینده دانشگاه با انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه و کانون بسیج اساتید دانشگاه

 

آخرین اخبار