برگزاری جلسه مشترک مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد و هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت تربیت بدنی، ظهر دوشنبه مورخ ۶  بهمن ۹۹ جلسه مشترک مدیریت تربیت بدنی دانشگاه و هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان برگزار شد.

در این جلسه که مدیریت تربیت بدنی، دانشکده علوم ورزشی و هیأت ورزش های دانشگاهی استان طرف اول آن را تشکیل دادند با حضور دکتر معظمی, پورآزاد رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام و مسئولان کمیته های آن و همکاران دانشگاهی برگزار شد، پیرامون تدوین تفاهم نامه همکاری در حوزه های علمی، پژوهشی و ورزشی با توجه به پتانسیل و مخاطبان زیاد هر دو طرف بحث و تبادل نظر کاملی صورت گرفت که نوید همکاری سازنده ای را نیز در پی داشت.

99111002

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه