برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری، دکتر صال مصلحیان مدیر پژوهشی دانشگاه، معاونان پژوهشی دانشکده‌ها و هیئت ریسه و مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  روز چهارشنبه 26 دی 1397 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه توضیحاتی در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاه و چشم‌انداز پیش‌رو ارائه نمود.

سپس رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی ضمن خیرمقدم به حاضران درزمینهٔ وضعیت پژوهش در علوم انسانی توضیح داد و در ادامه دکتر عباسی معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی گزارش فعالیت‌های یک‌ساله این دانشکده را ارائه کرد.

جلسه بابیان نکات و دغدغه‌های پژوهشی مدیران گروه‌های آموزشی و توضیحات مدیران پژوهشی دانشگاه پایان یافت.

841651

آخرین اخبار