برگزاری جلسه شورای سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه شورای سیاست‌گذاری مشاوره و بهداشت روان دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد، روز چهارشنبه 14 اسفند 1398 با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و رئیس شورا، دکتر حمیدرضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی (نایب‌رئیس شورا)، دکتر ابوالفضل غفاری رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان (دبیر شورا)، اعضای شورای سیاست‌گذاری (دکتر انصاری معاون اداری و مالی، دکتر ساده مدیر آموزش، دکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه، دکتر سکینه سلطانی کوهبنانی) و دکتر فروزان پاسالار مسئول مرکز بهداشت و درمان دانشگاه (عضو مدعو) برگزار شد.

در این نشست، پس از سخنان دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اهداف و وظایف این شورا و اهمیت مسائل روان‌شناختی و بهداشت روانی دانشگاهیان با توجه به اسناد فرادست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سند دانشگاه سالم و بانشاط، جلسه با طرح دستور حفظ و ارتقای بهداشت روانی دانشگاهیان در شرایط ویژه کنونی و شرایط پایدار آینده ادامه پیدا کرد و مقرر شد در خصوص مصوبات مربوط، توسط مدیران مربوط و کارگروه اجرایی سلامت روان دانشگاهیان پیگیری‌های لازم به عمل آید.

لازم به ذکر است این شورا باهدف طراحی و تصویب برنامه‌های دانشگاه در حوزه سلامت روان و دقت در اجرای این برنامه‌ها در جهت ارتقای سطح سلامت روانی و پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی در دانشگاهیان، هر سه ماه یک‌بار برگزار می گردد.

news42398

news42498

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه