ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد و با توجه به رویکردهای جدید ارائه خدمات به کاربران و تغییر نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دریافت نظرات استفاده‌کنندگان از کتابخانه و ارائه خدمات مناسب در راستای این نیازها را ضروری می‌داند. لذا شنیدن نقطه نظرات اعضای هیئت‌علمی می‌تواند کتابخانه را دررسیدن به اهدافش برای بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده و بهره‌وری بیشتر از منابع کمک نماید. پیرو همین نیاز، مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به برگزاری جلسات هم‌اندیشی با گروه‌های آموزشی دانشگاه نموده و تاکنون با بسیاری از اعضای هیئت‌علمی، این جلسات برگزارشده است.

ازجمله گروه‌هایی که مسئولین کتابخانه در تیرماه امسال به شنیدن انتظارات و نقطه نظرات و همچنین پیشنهاد‌های آن‌ها نشست عبارت بودند از اعضای هیئت‌علمی دانشکده معماری و شهرسازی، گروه‌های آموزشی حسابداری و حقوق از دانشکده علوم اداری و اقتصاد، علوم پایه و بهداشت مواد غذایی و آبزیان از دانشکده دامپزشکی.

در این جلسات ابتدا گزارشی اجمالی از روند انجام فعالیت‌های کتابخانه‌ای و امکانات و منابع موجود توسط خانم دکتر عباسی و کارشناسان مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه ارائه و سپس شرکت‌کنندگان نظرات و پیشنهاد‌های خود را در جهت بهبود فعالیت‌ها مطرح می‌نمایند.

تعدادی از انتظارات و پیشنهاد‌های اعضای هیئت‌علمی دانشگاه که در این جلسات مطرح شد به شرح زیر می باشد:

1- تعیین یک رابط (پیک) در دانشکده‌ها و ایجاد امکان عودت کتاب‌های امانی اعضای هیئت‌علمی از دانشکده‌ها به کتابخانه مرکزی

2- درخواست اطلاع‌رسانی‌های بیشتر در خصوص منابع جدید هر رشته و گروه آموزشی

3- درخواست برگزاری کارگاه‌های آموزشی در محل کتابخانه به‌منظور آشنایی و استفاده بیشتر دانشجویان از منابع و امکانات کتابخانه و همچنین سایر آموزش‌های کتابخانه‌ای

4- پیشنهاد‌هایی در خصوص تأمین برخی منابع خاص موردنیاز گروه‌های آموزشی

5- توجه ویژه کتابخانه به دانشجویان نو ورود در هرسال و نیز دانشجویان خارجی و آشنا کردن آن‌ها با امکانات موجود در کتابخانه و ...

آخرین اخبار