برگزاری جلسات قصه گویی در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی د انشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد  پس از انجام تجمیع همواره بر آن بوده تا  مخاطبان خود را به طرق مختلف به کتابخانه جذب و خدمات این مرکز را به خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد معرفی نماید.

این بار برنامه متفاوتی را اجرا و تجربه بیاد ماندنی و شیرینی را  برای شرکت کنندگان و اعضای کتابخانه به ارمغان آورد. از تاریخ 24  الی 27 تیر ماه دعوتنامه برای کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد ارسال (از طریق پرتال و اطلاع رسانی از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی انجام شد.) و طی آن از فرزندان این خانواده بزرگ در دو گروه سنی کودکان و نوجوانان دعوت بعمل آمد تا  برای شرکت در مراسم قصه گویی به کتابخانه مرکزی بیایند. جلسات قصه توسط یکی از کارشناسان باتجربه کانون پرورش فکری که سالها تجربه قصه گویی برای کودکان و نوجوانان را در کانون/ صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی و ... داشت برگزار گردید. کتابخانه مرکزی دانشگاه اگرچه یک کتابخانه عمومی نیست  و مخاطبان خاص خود را دارد ولی با برگزاری این برنامه هدفهای خاصی را دنبال می کرد که از جمله می توان به موارد زسر اشاره کرد :

آشنایی بیشتر خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد با  کتابخانه مرکزی و خدمات آن

ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان

ایجاد محیطی با نشاط با انرژی کودکان و  برقراری انس و الفت میان خانواده ها

برقراری ارتباط ذهنی با محتوای کتابهای خوانده شده

معرفی بعضی از آثار ادبی مربوط به حوزه کودکان و نوجوانان

برقراری ارتباط بیشتر با اعضا و .....

جلسات برگزار شد و طی این چهار ساعت انرژی و نشاط وصف ناپذیری در کتابخانه موج می زد و تعدادی از والدین و کودکان در پایان جلسه آخر سراغ جلسات و دفعات بعدی را می گرفتند. در همین ارتباط در روز پایانی از ساعت 8 الی 12 نیز کارگاهی با عنوان " مهارتهای قصه گویی " با شرکت 30 نفر ازکتابداران و مربیان مهد کودک این دانشگاه برگزار گردید که خانم سارا امیدوار قصه گو وکارشناس صاحبنظر در این زمینه در این کارگاه به مهارتهای قصه گویی پرداختند.

ارسال کننده خبر : هراتیان

840287

840286

 

آخرین اخبار