برگزاری جشنواره ورزشی بهاره ویژه دانشجویان به صورت مجازی

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی اکثر فعالیت ها و بالاخص فعالیت های ورزشی به صورت حضوری و فیزیکی بدلیل عدم حضور دانشجویان در دانشگاه ها، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد جشنواره بهاره ویژه دانشجویان را به صورت مجازی برگزار نماید.

مشاهده دستورالعمل اجرایی جشنوراه ورزشی بهاره

1400022104

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه