برگزاری بیست و یکمین المپیاد علمی دانشجویی قطب 3 کشور

ارسال شده در تاریخ :

مرحله مقدماتی المپیاد علمی
دانشجویی قطب 3 در دانشگاه فردوسی مشهد همزمان با سایر قطب های کشور در روزهای
پنجشنبه و جمعه 23 و 24 اردیبهشت 1395 با حضور 420 نفر داوطلب از استان های خراسان
رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان در 19 رشته امتحانی برگزار شد
.

آخرین اخبار