برگزاری بیست و ششمین جلسه شورای عالی بودجه دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بیست و ششمین جلسه شورای عالی بودجه دانشگاه سه شنبه مورخ 20 آبان 1399 در محل سالن شورای سازمان مرکزی با حضور اعضا تشکیل گردید. در این جلسه وضعیت بودجه دانشگاه در سال 99 مورد بحت و بررسی قرار گرفت.

99082404.JPG

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه