برگزاری بیست و سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بیست‌ و‌ سومین  جلسه شورای راهبردی دانشگاه به عنوان آخرین جلسه از مجموعه جلسات این شورا در روز سه‌شنبه مورخ 28 بهمن ماه سال  1399 برگزار گردید. در این جلسه ضمن تصویب ارزش‌های محوری در دومین برنامه راهبردی، ساز و کارهای اجرا و نظارت و ارزیابی راهبردی بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

تصویب دومین برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد در دستور کار جلسه آتی هیأت‌امنای دانشگاه‌های خراسان رضوی که در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، قرار دارد.

99112902

99112901

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه