برگزاری بیست و دومین نشست کمیسیون دایمی دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی قوچان

ارسال شده در تاریخ :

بیست و دومین نشست کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی قوچان روز شنبه مورخ 18 دی 1400  از ساعت 8:30 تا 14 با حضور دکتر شریعتی نیاسر رئیس کمیسیون دایمی، دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس رضایی معاون مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه، و سایر اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دایمی بصورت حضوری در محل مرکز رفاهی شماره یک دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست لوایح پیشنهادی دانشگاهها مطرح و پس از بحث و بررسی در هر مورد تصمیم گیری شد.

1400101802

1400101803

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه