برگزاری اولین جلسه کمیته راهبردی حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه کمیته راهبردی حوزه معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی با حضور دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و اعضای این کمیته (متشکل از اعضای کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت بعلاوه مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان) دکتر مهارتی مدیر برنامه و بودجه و نظارت راهبردی دانشگاه جهت بررسی سوابق مطالعاتی و خروجی های مصوب در تدوین دومین برنامه راهبردی و فرایندهای تحقق سازوکارهای اجرا، روز چهارشنبه 16 مهرماه 1399در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه در این جلسه ضمن خوشامد گویی به حاضرین جلسه، به حساس بودن تصمیم گیری ها در حوزه فرهنگی-اجتماعی به دلیل متلاطم بودن وضعیت آن اشاره نموده و بر تدوین سند راهبردی جهت سمت و سو دادن کلی به فعالیت ها تاکید کرد. سپس دکتر مهارتی روند تدوین دومین سند راهبردی دانشگاه را از ابتدا تا زمان تصویب توضیح داده و رسالت، چشم اندار، ماموریت ها و اهداف اصلی سند مزبور را تبیین نمود و  خاطر نشان نمود سند جدید در مقایسه با سند قبلی از چابکی و انعطاف پذیری برخوردار است.

در ادامه اعضای کمیته راهبردی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی نظرات خود را در خصوص این سند که بیشتر ناظر به اولویت داشتن فعالیت ها در حوزه فرهنگ بود ارائه نموده و تاکید کردند ارتقای اثرگذاری اجتماعی در اهداف کلان دانشگاه، در کنار آموزش و پژوهش باید به عنوان یک اصل پذیرفته شود.

news9923093

news9923096

news9923095

news9923097

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه