برگزاری اولین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد روز سه‌شنبه 3 مهرماه 1397 در محل دبیرخانه هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در جلسه کارگروه هم‌اندیشی، نظارت و پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد که با حضور مدیر و کارشناسان هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، دادستان استان خراسان رضوی، استانداری استان خراسان رضوی،  سازمان بازرسی خراسان رضوی، پلیس فتای نیروی انتظامی خراسان رضوی، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان خراسان رضوی، اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، اداره فنی-حرفه ای خراسان رضوی، اداره ارشاد اسلامی خراسان رضوی، دانشگاه علوم پزشکی مشهددر سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد، پرونده دو موسسه غیرمجاز مورد برسی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی پیرامون این دو موسسه، مقرر شد اقدامات قانونی در خصوص توقف فعالیت آن‌ها توسط مراجع ذی‌ربط به عمل آید.

840502

840503

آخرین اخبار