برگزاری اولین جلسه کارگروه مشورتی مدیران ادواری امور فرهنگی و رفاه و سلامت دانشجویان دانشگاه در سال 1400

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه کارگروه مشورتی مدیران ادواری رفاه و سلامت دانشجویان و امور فرهنگی دانشگاه در سال 1400، در روزهای 19 و 30 آبان ماه با حضور مدیران سابق امور فرهنگی و رفاه و سلامت دانشجویان برگزار شد.

در این نشست دکتر روح اله اسلامی رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه به ارائه شبکه مسائل و مشکلات استخراج شده از ارزیابی های این مدیریت پرداخت.

در ادامه حاضرین به ارائه نظرات خود پیرامون حل این مشکلات پرداختند.

 

 

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه