برگزاری اولین جلسه رسمی هیأت ورزش های دانشگاهی با مسئولین کمیته ها

ارسال شده در تاریخ :

اولین جلسه رسمی با مسئولین کمیته های فنی و مسابقات، آموزش و پژوهش و روابط عمومی و فرهنگی برگزار گردید.

دراین جلسه علاوه برمسئولین کمیته های فوق، رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی دکتر معظمی و علی احمدیان دبیر هیأت حضور داشتند و ضمن بیان برنامه ها و فعالیت های هر کمیته توسط مسئول مربوطه، مباحثی در خصوص تنظیم تقویم پیشنهادی تا پایان سال، فعال نمودن سایت هیأت، ارائه راهکارهای درآمدزایی و... مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه