برگزاری اختتامیۀ بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

برگزاری اختتامیۀ بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

ارسال شده در تاریخ :

مراسم اختتامیه بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور در روز پنجشنبه 20 تیر ماه 1398 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری انجمن آمار ایران در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

بنا بر اظهار دکتر محمد امینی دبیر بیستمین دوره مسابقه آمار کشور این مسابقات با حضور 13 تیم متشکل از 3 نفر دانشجو و یک نفر سرپرست و در روز چهارشنبه 19 تیر ماه 1398 در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

سوالات مسابقه در دو بخش نظری و کاربردی و توسط دبیر کمیته علمی از گروه های آموزشی و اساتید آمار کشور جمع آوری و طراحی شده بودند.

اعضای کمیته علمی مسابقه شامل: دکتر اکبر اصغرزاده (دانشگاه مازندران )، دکتر محمد امینی (دانشگاه فردوسی مشهد )، دکتر حبیب جعفری (دانشگاه رازی کرمانشاه)، دکتر محمد خراشادیزاده (دانشگاه بیرجند)، دکتر محمد خراطی (دانشگاه شیراز) می باشد.

در پایان مراسم با حضور رئیس و معاون دانشکده علوم ریاضی، مدیر گروه آمار و مسئول شهاب دانشگاه فردوسی مشهد جوایز نفرات و تیم های برتر به شرح ذیل اهداء گردید.

حمید جهانی از دانشگاه علامه طباطبایی ، پویا علی نیان از دانشگاه صنعتی اصفهان، زهرا دهقانی قبادی از دانشگاه تهران به ترتیب نفرات اول تا سوم انفرادی و دانشگاه شهید بهشتی به عنوان تیم برتر کاربردی. 

2 پیوست

آخرین اخبار