برگزاری آیین استقبال از دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به برگزاری هر ساله آیین استقبال از دانشجویان نوورود دانشگاه فردوسی مشهد توسط حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، در ارتباط با برنامه های دانشگاه در سال جاری برای دانشجویان نوورود گفتگویی با دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی و دکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. 

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، دکتر طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه اظهار داشت: به دنبال برگزاری جلسات کارشناسی و بررسی سناریوهای مختلف، و نیز با لحاظ مقررات و دستورالعمل های ستاد ملی کرونا و شورای سلامت دانشگاه، مراسم امسال استقبال از دانشجویان نو ورود مجموعه متنوعی از برنامه های خلاق در فضای مجازی با حفظ امکان حضور دانشجویان در محیط دانشگاه  و آشنایی نزدیک ایشان با امکانات و فضاهای مختلف آن را در بر خواهد گرفت. بدین ترتیب برنامه ای که در معاونت فاد و مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه طراحی و در جلسه شورای دانشگاه به تصویب رسیده است، دو بخش اصلی دارد. بخش اول  برنامه ای فراگیر در فضای مجازی با حضور هیئت رئیسه محترم دانشگاه، روسا و معاونان دانشکده ها و نیروهای دانشجویی فعال از جمله دبیران انجمن های علمی، تشکل ها و کانونها در قالب یک برنامه استودیویی و پخش زنده خواهد بود که تلاش داریم همراه با پوشش خبری توسط رسانه های رسمی کشور باشد. در بخش دوم این برنامه، حضور دانشجویان در محیط دانشکده هایی که قرار است در آن ادامه تحصیل دهند، بصورت محدود و با حفظ اصول بهداشتی در نظر گرفته شده است. این قسمت نیز شامل برنامه هایی جهت آشنایی با فضای دانشکده و اعضای هیات علمی و مسئولان دانشکده ها است .

دکتر کرمانی مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد نیز برگزاری مجموعه ای از برنامه های جانبی مانند تولید محتواهای چند رسانه ای آفلاین و آنلاین و همچنین برگزاری تورهای یک و دو روزه برای آشنایی دانشجویان با محیط دانشگاه  را بیان نمود. این برنامه ها عموما با مشارکت گسترده دانشجویان داوطلب در واحدهای انجمنی، کانونی و تشکلی دانشگاه اجرا خواهد شد. همچنین دکتر کرمانی تاکید داشت، تمام تلاش معاونت فاد و مدیرت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه فردوسی مشهد بر این است که دانشجویان عزیز نورود احساس عبور از مقطع تحصیلی دبیرستان و ورود به فضای تازه ای با عنوان دانشگاه را یه شکلی ملموس و یه یادماندنی تجربه کنند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه