برندگان جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهیان مشخص شدند

ارسال شده در تاریخ :

جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهیان (دانشجویان، کارمندان و اعضاء هیئت علمی) بزرگداشت هفته ورزش و تربیت بدنی در دو بخش خانم ها روز دوشنبه 27 مهر ماه 1399 از ساعت 14 الی 18 و آقایان در روز چهارشنبه مورخ 30 مهر ماه  1399 از ساعت 15:00 الی 18:00  در 5 رشته شوت فریزبی، شوت به هدف فوتبال، پرتاب پنالتی بسکتبال، دارت و هفت سنگ مهارتی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری و نوبت دهی قبلی در مجموعه ورزشی 22 بهمن دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، جشنواره ورزش های همگانی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد در دو بخش بانوان و آقایان و با استقبال خوب خانواده دانشگاه فردوسی مشهد در هفته ورزش و تربیت بدنی برگزار شد. این جشنواره به منظور ایجاد نشاط و تحرک در دانشگاهیان به نحوی برنامه ریزی و اجرا گردید که با جذابیت و تحرک و نشاط همراه باشد از این رو در مسابقات، فریزبی با یک بشقاب، شوت به هدف و پرتاب پنالتی بسکتبال با یک توپ و ثبت رکورد زمانی رقابت کردند به نحوی که حداکثر امتیاز هر فرد در زمان ثبت شده منظور شد و این امر موجب پویایی و تحرک بیشتر در شرکت کنندگان گردید. در رشته هفت سنگ نیز با شمارش تعداد دور های مسابقه در زمان مشخص، این هدف محقق شد.

بر اساس مقررات جشنواره، شش نفر برتر هر مسابقه تعیین شدند و به ترتیب 10، 8، 5 ، 4، 3، 2 امتیاز و از هفتم به بعد هر شرکت کننده 1 امتیاز کسب کردند. با محاسبه امتیازات در مجموع پنج رشته، نفرات برتر جشنواره به این شرح معرفی شدند:

در بخش خواهران :

نفر اول: خانم فائزه موسوی، دانشجو با 21 امتیاز

نفر دوم: خانم مهناز خوش صحبت ، کارمند با 19 امتیاز

نفر سوم: زهرا نداف، کارمند با با 17 امتیاز

در بخش برادران:

نفر اول: آقای جواد بزرگواری کارمند دانشگاه با 21 امتیاز

نفر دوم: آقای ابوالفضل شبانی دانشجوی دانشکده علوم ورزشی با 19 امتیاز

نفر سوم: آقای محمدجواد بهشتی دانشجوی دانشکده مهندسی با 18 امتیاز

news9924022

news9924023

news9924024

news9924025

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه