برنامه ‌زمان‌بندی فعالیت‌های تبلیغاتی داوطلبان شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مهندس ساقی دبیر کمیته نظارت و انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگوی کوتاهی با روابط عمومی معاونت فاد اظهار نمود:

با استناد به ماده یک شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور، از مجموع ۱۵ دانشکده و واحد دانشگاه فردوسی مشهد که ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای صنفی دانشجویان انجام شده، فقط تعداد داوطلبان دانشکده علوم اداری و اقتصادی به حد نصاب رسیده است، لذا فرایند انتخابات شورای صنفی تنها در همین دانشکده ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است پس از استعلام و بررسی شرایط داوطلبین، تمام 18 داوطلب دانشکده مذکور واجد شرایط کاندیداتوری شناخته شده و  احراز صلاحیت شدند و این دانشجویان از روز اول لغایت سوم خرداد ماه 1400 مجاز خواهند بود برنامه های تبلیغاتی خود را آغار نمایند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه