برنامه تعمیر و نگهداری PM مرکز فاوا

ارسال شده در تاریخ :

بنا بر اطلاع مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد و پیرو مصوبه مورخ 17 شهریور 1399 شورای راهبری فاوا دانشگاه و با توجه به شرایط ناشی از ویروس کرونا، برنامه تعمیر و نگهداری (PM) مرکز فاوا تا اطلاع ثانوی در روزهای جمعه (هر هفته) ساعت 9 الی 12 انجام می شود.

شایان ذکر است که در ساعا ت یاد شده (و با احتمال ضعیف در دامنه قبل و بعد از آن)، ممکن است بخشهایی از شبکه و سامانه های کاربردی دانشگاه (مانند: اینترنت، اینترانت، پویا، سدف، وبمیل، درایو، وبگاهها، VoIP و ... ) از دسترس خارج شود یا محدودیت هایی در برخی  خدمات آنها  اعمال شود. لذا خواهشمند است اعضای دانشگاه نسبت به این مهم در برنامه ریزی رویدادها، جلسه ها، کلاسها و . . . توجه داشته باشند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه