بررسی ساز و کار اجرای دومین برنامه راهبردی دانشگاه

ارسال شده در تاریخ :

بیستمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه با دستورکار «بررسی ساز و کار اجرای دومین برنامه راهبردی دانشگاه»، سه ­شنبه 20 آبان با حضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه و سایر اعضای شورای راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. در این جلسه نحوه اجرای ماموریت ها و اهداف اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جمع بندی آن به جلسه آینده موکول گردید.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه