بازدید و مشاهده معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد از کلاس‌های درس

ارسال شده در تاریخ :

پیرو مصوبه اخیر معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، در راستای اهداف کلان معاونت آموزشی دانشگاه و به منظور حمایت از اعضای هیأت علمی جوان برای افزایش کیفیت آموزشی و ایجاد انگیزه متقابل در استاد و دانشجو، اولین بازدید از کلاس درس خانم دکتر فاطمه ماهوان، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، توسط دکتر پیش‌قدم و دکتر میرزاوزیری به انجام رسید.

 شیوه اجرای کار در این طرح به این صورت است که نمایندگانی از حوزه معاونت آموزشی با اطلاع و هماهنگی قبلی با استاد درس و دانشکده در کلاس درس شرکت می‌کنند و در فضایی صمیمی علاوه بر تقدیر از تلاش‌های آموزشی استاد درس، به استماع نظرات استاد و دانشجویان و پیشنهادات ایشان خواهند پرداخت. جمع‌بندی این جلسه نیز بعداً طی نامه‌ای از سوی معاونت آموزشی به اطلاع استاد محترم درس خواهد رسید.

امید بر آن است که با انجام این طرح، انتظارات استادان جوان از حوزه معاونت آموزشی و توقعات آموزشی دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و انتقادات سازنده هر دو طرف برای افزایش کیفیت تدریس به کار بسته شود.

98091804.JPG

98091807

98091805.JPG

98091806.JPG

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه