بازدید وزیر نفت از غرفه دانشگاه فردوسی مشهد در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

ارسال شده در تاریخ :

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی روز جمعه سوم بهمن ماه 1399 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران شروع به کار کرد. در این نمایشگاه شرکت های خارجی و داخلی فعال در حوزه های پایین دستی و بالادستی نفت شرکت کرده اند. از جمله شرکت کنندگان در این نمایشگاه دانشگاه هایی هستند که در ارتباط با طرح های فناورانه میدان محور و اکتشاف با شرکت ملی نفت قرارداد دارند. در همین راستا دانشگاه فردوسی مشهد که مجری یک طرح میدان محور و دو طرح اکتشافی می باشد، به منظور ارایه توانمندی های این دانشگاه در حوزه های بالادستی و پایین دستی به صورت فعال در نمایشگاه شرکت نموده است.

در روز افتتاح نمایشگاه، غرفه دانشگاه مورد بازدید مهندس زنگنه وزیر نفت قرار گرفت که توسط رئیس پژوهشکده نفت و گاز دانشگاه در مورد طرح های در درست اجرا و توانمندی های دانشگاه توضیحات ارایه شد. همچنین غرفه دانشگاه فردوسی مشهد به طور جداگاه مورد بازدید دکتر مسعود کرباسیان مدیرعامل شرکت ملی نفت و مهندس طالقانی مدیر امور پژوهش و فناوری شرکت نفت قرار گرفت و در جریان توانمندی های دانشگاه و طرح های در دست اجرا قرار گرفتند. این نمایشگاه از سوم الی ششم بهمن ماه فعال است.

99110403

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه