بازدید هیئت دانشگاه مونیخ از قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

هیئتی متشکل از استادان و دانشجویان دانشگاه مونیخ کشور آلمان، به دعوت قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه، در روز یک‌شنبه 29 مهرماه 1397 ضمن بازدید از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز بازدید و با مسئولان گفتگو کردند.

در این نشست که با حضور دکتر یاحقی مدیر قطب علمی فردوسی دانشگاه، دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه، رئیس و معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه برگزار شد، زمینه‌های همکاری علمی و آموزشی میان طرفین موردبررسی قرار گرفت.

841102

841103

841104

 

 

 

آخرین اخبار