بازدید نماینده پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد از اراضی و وضعیت کشاورزی استان سُرخان‌دَریا در جمهوری ازبکستان

ارسال شده در تاریخ :

دکتر نباتی مدیر گروه بقولات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد نماینده پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به همراه یک هیئت، از ظرفیت‌های کشت فرامرزی استان سُرخان‌دَریا در جمهوری ازبکستان بازدید کردند.

در راستای سیاست‌های دانشگاه در خصوص افزایش تعاملات برون‌مرزی و باهدف انتقال دانش فنی کشت حبوبات سرمادوست، دکتر نباتی مدیر گروه بقولات پژوهشکده علوم گیاهی به‌عنوان نماینده این پژوهشکده، به همراه یک هیئت، از ظرفیت‌های کشت فرامرزی استان سُرخان‌دَریا در جمهوری ازبکستان بازدید کردند.

استان سُرخان‌دَریا در جنوبی‌ترین نقطۀ خاک ازبکستان، در مجاورت مرز کشور افغانستان و در کرانۀ راست آمودریا در محل تلاقی رودخانۀ سرخان با آن رود واقع است. مرکز این استان، شهر ترمذ، از گرم‌ترین نقاط آن کشور به شمار می‌رود. دمای هوا در تابستان‌ها در این شهر گاهی به 50 درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد. با توجه به اقلیم گرم و بارندگی کم سالیانه (۱۳۰ تا 220 میلی‌متر)، شرایط برای کشت بسیاری از گیاهان زراعی فاریاب (آبی) نامناسب است؛ باوجوداین، وجود منابع آبیِ جاریِ آمودریا، از پتانسیل‌ها و نقاط قوت کشاورزی این منطقه محسوب می‌شود. با توجه به مطالعات درازمدت محققان پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی در ارتباط با کشت پاییزه حبوبات- که باهدف بهره‌برداری بهینه از نزولات جوی در طول فصل‌های پاییز و زمستان صورت گرفته است- و نیز با توجه به موفقیت‌‌های به‌دست‌آمده در همین زمینه شامل شناسایی ژنو تیپ‌های نخود و عدس متحمل به سرما و خشکی، به درخواست شرکت Bioagro، از اراضی و وضعیت کشاورزی منطقه برای امکان‌سنجی کشت حبوبات، به‌ویژه نخود و عدس در کشت پاییزه بازدید به عمل آمد. در جریان این بازدید یک‌هفته‌ای، مناطق کشاورزی فاریاب که توسط رود آمودریا تغذیه می‌شدند نیز از نزدیک موردبررسی قرار گرفت.

         

ارسال‌کننده خبر: حسن پرسا

آخرین اخبار