بازدید معاون پژوهش و فناوری و نماینده ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده علوم از مجموعه صنعتی فولاد سنگان

ارسال شده در تاریخ :

در راستای هم افزایی و ایجاد بستر مؤثر بین دانشگاه فردوسی مشهد و صنایع معدنی و استفاده از ظرفیت طرفین، روز دوشنبه 16 بهمن ماه 1402، دکتر امیری معاون پژوهش و فناوری و دکتر رمضانیان نماینده ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده علوم، به دعوت پردیس فناوری صنایع معدنی سنگان، از مجموعه صنعتی فولاد سنگان بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن برگزاری جلسه تخصصی با معاونت تولید، مدیریت پردیس فناوری صنایع معدنی و کارشناسان مجموعه، از خطوط کنسانتره به عنوان محصول خروجی از فرآوری سنگ آهن و گندله سازی یعنی گلوله های تولید شده از نرمه سنگ آهن، بازدید به عمل آمد.

 همچنین مقرر گردید جهت ارتباط مؤثرتر و فراهم کردن بستر حضور دانشگاه فردوسی مشهد در منطقه معدنی سنگان، اقدامات لازم انجام پذیرد که این مهم به طور جدی توسط دو طرف در حال پیگیری می باشد.

 

 

p1

p3

p2

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه