بازدید معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، از مرکز تحقیقات زمین‌لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد تاتار، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله روز پنجشنبه 11 مهر ماه 1398 از مرکز تحقیقات زمین‌لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود و در خصوص تبادل داده‌های زلزله نگاری با مسئولان این مرکز گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، پس از این بازدید جلسه‌ای با حضور دکتر شهرام عباسی رئیس دانشکده علوم، سرپرست مرکز تحقیقات زمین‌لرزه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر جعفر شجاع طاهری، استاد پیشکسوت ژئوفیزیک و بنیانگزار این مرکز برگزار شد و در مورد برقراری ارتباطات علمی و پژوهشی و تبادل داده‌های زلزله نگاری بین مرکز و پژوهشگاه تصمیماتی اتخاذ شد که حاضران این جلسه ضمن مفید خواندن مذاکرات صورت گرفته با ابراز امیدواری در مورد آینده روابط مرکز و پژوهشگاه خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در این خصوص شدند.

شایان ذکر است اشتراک داده‌های حاصل از شبکه لرزه‌نگاری پژوهشگاه بین اللملی زلزله شناسی و مرکز تحقیقات زمین‌لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، به ویژه در شرایط کنونی، صرفه‌جویی ارزی و ریالی قابل توجهی را برای هر دو مجموعه به ارمغان خواهد آورد و ضمن جلوگیری از موازی کاری و اتلاف بودجه محدود موجود، نقش بسیار مؤثری در تهیه داده‌های ارزشمند مربوط به موضوع زلزله و زمین‌لرزه‌شناسی در کشور ایفا خواهد کرد.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه