بازدید مسئولین پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت جنوب از دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

مسئولین پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت جنوب در مردادماه سال جاری ضمن بازدید از امکانات و توانایی‌های دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در نشستی با مسئولان این دانشکده راه‌های همکاری دوجانبه را بررسی نمودند.

مسئولین پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت جنوب در این نشست که در اتاق شورای دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور رئیس، معاون پژوهشی و مدیران و اعضای هیئت‌علمی گروه زمین‌شناسی و شیمی برگزار شد، در خصوص همکاری‌های پژوهشی گفتگو نمودند. پس از برگزاری جلسه بازدیدی از امکانات و فضاهای موجود در دانشکده به عمل آوردند که پیروی این بازدید توافقات مهمی در راستای همکاری‌های بیشتر و انعقاد قراردادهای پژوهشی به عمل آمد.

لازم به ذکر است، با توجه به سوابق همکاری‌های پژوهشی بین شرکت نفت و گاز پارس و پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز و همچنین، برنامه‌ریزی‌های وزارت نفت در رابطه با ضمیمه انتقال فناوری (Appendix-N) در الگوی جدید قراردادهای نفتی، این پژوهشکده به‌عنوان مرکز پژوهشی جهت انتقال فناوری در قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی معرفی‌شده است و توافق با دانشگاه فردوسی مشهد در راستای همکاری با این پژوهشکده می‌باشد.

ارسال‌کننده خبر: تقی زاده

840331

840332

آخرین اخبار