بازدید مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد از روزنامه خراسان

ارسال شده در تاریخ :

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد به دعوت سردبیر روزنامه خراسان، خانم دکتر نسرین کیوان فر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، دکتر منصور معتمدی مدیر فرهنگی و فعالیت‌های داوطلبانه و دکتر سلمان ساکت رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد از ساختمان روزنامه خراسان بازدید نمودند.

در این دیدار به همزمانی تولد دانشگاه فردوسی مشهد و روزنامه خراسان اشاره شد و نقش بالقوه و مهم این دو نهاد در ارتقا فرهنگ عمومی شهر و لزوم به همکاری‌های مشترک بیشتر اشاره شد.

رویکرد مصاحبه‌ای و استفاده از دانش اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و بازتاب هر چه بیشتر اخبار رویدادی دانشگاه در روزنامه خراسان ازجمله محورهایی بود که تعاملات آن موردتوجه قرار گرفت.

840304

840305

آخرین اخبار