بازدید مسئولان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از عرصه های کشاورزی تربت جام

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،در ادامه بازدید های میدانی مسئولان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از عرصه های کشاورزی استان خراسان رضوی، دکتر نظامی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه، دکتر مروج مدیر گروه آموزشی گیاهپزشکی و دکتر ابراهیمی عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد از عرصه های کشاورزی شهرستان تربت جام و توابع اطراف آن بازدید بعمل آوردند.

این بازدید که با هماهنگی و همراهی دکتر قاسمی رئیس دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام، دکتر نستری و میرزایی از اعضای هیات علمی این دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 26 تیرماه 98 انجام شد که پس از نشست با کشاورزان منتخب این بخش و بازدید از زمین های زیر کشت، از مگس سفید و کرم خراط به عنوان دو آفت جدی این بخش یاد شد. مشکل عدم تخصیص وام و فروش گل محمدی نیز از جمله موارد دیگری بود که کشاورزان بر حل آن تاکید داشتند.

هیأت بازدید کننده سپس از مجموعه عظیم استخر ذخیره آب و باغ پسته منطقه پایین جام تربت بازدید داشتند که طی آن علت خسارت باغات پسته ، خشک شدن برگ ها و وجود علف های هرز به عنوان مشکلات مطرح باغ های پسته ارزیابی گردید.

پایان بخش سفر و بازدید مسئولان دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد گفتگو با دکتر قاسمی رئیس جدید دانشکده کشاورزی و دامپروی تربت جام بود.

ارسال کننده خبر:آمار

bazdeedagri9842

آخرین اخبار