بازدید مسئولان بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه 12 آذرماه 1397 چهار تن از مسئولان بخش بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن بازدید از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه و اداره دانشجویان بین‌الملل با مدیران بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار ابتدا مهمانان از بخش آموزش مجازی مرکز فردوسی بازدید کردند و در خصوص طول دوره فارسی آموزی، امتحانات، آزمون جامع، آزمون سامفا و حدنصاب نمره‌های قبولی فارسی آموزان با دکتر تقوی رئیس و دکتر چهارمحالی معاون آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان گفتگو کردند و دکتر قبول مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد، توضیحاتی درباره انواع فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه و ساختار اداری این مدیریت ارائه کرد و در ادامه دکتر تقوی، رئیس مرکز زبان فارسی و دکتر مؤذن‌زاده، رئیس اداره دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه نیز درباره فعالیت‌های حوزه خود توضیحاتی ارائه کردند.

آخرین اخبار