بازدید رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان از مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر یحیی اسعدی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه کردستان به همراه تعدادی از فارسی آموزان این مرکز در روز چهارشنبه 23 آبان ماه سال 97 از مرکز فردوسی بازدید کرد.

در این بازدید، دکتر یحیی اسعدی، رئیس مرکز آموزش فارسی سنندج با معاونین این مرکز دیدار کرد که دکتر صفا کاظمیان، معاون بین‌الملل مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن ارائه توضیحاتی درباره موقعیت این مرکز آمادگی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد را برای برگزاری دوره‌های تکمیلی و همچنین برگزاری آزمون جامع برای دانشگاه کردستان را اعلام کرد و دکتر جعفر چهارمحالی، معاون آموزشی مرکز فردوسی توضیحاتی درباره نظام آموزشی مرکز و کلاس‌های درس در این مرکز ارائه کرد.

آخرین اخبار