بازدید رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه خوارزمی تهران از مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،  دکتر شادروی منش، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه خوارزمی تهران و دکتر محمود عابدی، استاد برجسته این دانشگاه روز شنبه 29 تیرماه سال 1398 ضمن دیدار با دکتر محمد تقوی، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد از امکانات این مرکز بازدید کردند.

طی این دیدار دکتر محمد تقوی توضیحاتی درباره فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز ارائه کرد، مهمانان پس‌ازاین نشست با حضور در کلاس‌های درس از امکانات و ظرفیت‌های مرکز فردوسی بازدید کردند.

آخرین اخبار