بازدید دانش آموزان از پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

در راستای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی هفته پژوهش دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم تعدادی از مدارس مشهد از پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد و امکانات این پژوهشکده بازدید کردند.

این بازدید به‌منظور ترویج فرهنگ به‌کارگیری انرژی‌های تجدید پذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی همچنین معرفی کاربردی رشته‌های فنی و مهندسی مربوطه به دانش آموزان صورت گرفت.

841512

841513

آخرین اخبار