بازدید دانش‌آموزان از موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد، رصدخانه و افلاک‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

روز دوشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۱ دانش‌آموزان گروه ریاضی فیزیک دبیرستان آرمیتا مصلی‌نژاد، از موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد، رصدخانه و افلاک‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد بازدید کردند.

دومین بازدید از سلسله بازدیدهای دانش‌آموزیِ «ایران‌گشت» پیرو توافق‌نامه امضا شده بین بنیاد نخبگان خراسان رضوی و مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری افلاک‌نمای دانشگاه و دانشکده علوم، با بازدید از موزه دانشگاه آغاز شد.

برای این دانش‌آموزان که به واسطه بنیاد نخبگان خراسان رضوی شناسایی و معرفی شده‌اند، جهت آشنایی هرچه بیشتر با فضای علمی و آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و با هدف ایجاد انگیزه، برنامه‌ای از جانب مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه، افلاک نمای دانشگاه و دانشکده علوم فراهم آمد که دانش‌آموزان پس از بازدید از موزه و آشنایی کلی با تاریخ دانشگاه، در رصدخانه دانشکده علوم و فضای آموزشی آن و افلاک‌نمای دانشگاه حضور یافتند.

همچنین در بخش‌هایی از این بازدید مانند بازدید از آزمایشگاه فیزیک، آزمایش‌ها و مباحث علمی به صورت عملی و ملموس انجام شد که در آن دانش‌آموزان با رشته‌های مرتبط، فضای آموزشی و وسایل کمک‌آموزشی بیشتر آشنا شدند.

گفتنی است اولین بازدید دانش‌آموزی ایران گشت، دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ برگزار شده است.

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه