بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از غار مغان

ارسال شده در تاریخ :

در راستای هفته
دوم از برنامه های ستاد اردوهای دانشگاه فردوسی مشهد، پنجاه نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنجشنبه 6
آبان ماه 95 از منطقه مغان و غار مغان دیدن کردند
.


به گزارش روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، طبق هماهنگی های انجام شده دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد به سرپرستی اقای چراغچی در
ساعت 8 صبح از مقابل خوابگاه پردیس دانشگاه حرکت و در ساعت 12 به غار رسیدند و تا انتهای دهانه شرقی غار
مغان پیش روی و سپس به پردیس دانشگاه فردوسی مشهدمراجت نمودند.


غار
مغان
در ۳۵ کیلومتری شهر مشهد و در جنوب روستای مغان و در ارتفاع 2910
متری از سطح دریا قرار گرفته همچنین دارای دو دهانه جنوبی و شرقی است. دهانه اصلی،
همان دهانه جنوبی است که تا 120 متری آن احتیاجی به روشنایی نیست
.


این غار در سال
۱۳۲۴ توسط کوهنوردان شهرستان مشهد کشف شده‌ و دارای دهلیزها و راه‌های پر پیچ و خم
گوناگونی است که در صورت عدم آشنایی با محیط احتمال گم شدن زیاد است
.


درون غار آثار
استالاگمیت و استالاکتیت و چندین حلقه چاه وجود دارد که عمق یکی از این چاه‌ها ۲۵
مترمی رسد همچنین در این غار برکهٔ آبی وجود دارد
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار