بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از شرکت خدمات مهندسی سازه‌های هیدرولیک

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد  به سرپرستی دکتر مصطفی کاظمی، استاد گروه مدیریت و مهندس سید محمدامین جاوید، دبیر انجمن توسعه مهارت‌های شغلی و مدرس مدیریت کیفیت و بهره‌وری، از شرکت خدمات مهندسی سازه‌های هیدرولیک بازدید نمودند.

در این بازدید که به‌منظور آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار و همچنین درک بهتر مفاهیم تئوری دروس مربوطه برگزار شد، مهندس ابوالفضل رضازاده، مدیر برنامه‌ریزی و انبارهای شرکت سازه‌های هیدرولیک به معرفی بخش‌های مختلف نظیر انبار، مونتاژ، کنترل کیفیت  پرداخت.

در پایان بازدید هر بخش دانشجویان پرسش‌های خود را مطرح نموده که با پاسخ‌ اساتید و مسئولین هر بخش همراه شد. درنهایت در راستای اصل ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان و دستیابی به اهداف آن درزمینهٔ رفع کاستی‌های برنامه‌های آموزشی، انطباق هرچه بیشتر برنامه‌های درسی با نیازهای جامعه، روزآمدسازی و ارتقای کارآمدی برنامه‌های آموزشی و نوسازی و تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه، دانشجویان به کارخانه مذکور معرفی گردیدند و پروژه‌های درسی آنان مطابق با نیاز روز در کارخانه تعریف گردید.

841869

 841868

 

آخرین اخبار