بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه اندونزی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اعضای هیئت علمی دانشگاه اسلامی سونان اَمپل سورابایا کشور اندونزی روز چهارشنبه 29 فروردین‌ماه 1397 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید و سپس در جلسه‌ای با مسئولان این دانشکده راه های همکاری دوجانبه را بررسی کردند.

در ابتدای جلسه دکتر عبدالله رادمرد رئیس دانشکده و دکتر جواد عباسی معاون پژوهش و فناوری دانشکده گزارشی در خصوص ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارائه نمود.

خانم دکتر قندهاریون مسئول گروه برنامه ریزی و توسعه همکاری های علمی بین الملللی دانشگاه نیز در این نشست پیرامون چارچوب‌های همکاری دو دانشگاه توضیحاتی ارائه نمود.

در ادامه نماینده دانشگاه سورابایا امکانات این دانشگاه را برای حاضران معرفی کرد و در پایان نیز هیئت میهمان از کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و مخزن نسخه‌های خطی آن بازدید کردند.

820091

آخرین اخبار