بازدید اساتید و دانشجویان عراقی از دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

تعدادی از اساتید و دانشجویان عراقی با حضور در پردیس دانشگاه و گفتگو با مسئولان دانشگاه از واحدهای دانشگاه فردوسی مشهد نیز بازدید کردند.

اساتید و دانشجویان عراقی که از دانشگاه‌های مختلف این کشور بودند با همراهی دکتر مؤذن‌زاده رئیس اداره دانشجویان بین‌المللی دانشگاه فردوسی مشهد ابتدا از دانشکده مهندسی و گروه‌های آموزشی برق و کامپیوتر بازدید کردند.

در ادامه، این هیئت از کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دانشکده بازدید کرد و سپس در نشستی با اعضای هیئت‌علمی گروه کامپیوتر و برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد موارد تحصیلی، ارائه دروس و مسائل درسی این گروه‌ها را بررسی نمود.

هیئت مذکر در ادامه حضور خود در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بازدید کرد. آشنایی با گروه معماری و شهرسازی و فعالیت‌های مختلف و متنوع این دانشکده مورد اهتمام و توجه هیئت عراقی واقع شد.

خبر:حیدرزاده

عکس: اسدیان

 840279

840280

840281

840282

آخرین اخبار