بازدید از اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر حمید رضا طاهری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه و حجت الاسلام و المسلمین  سید مهدی حسینی مطلق رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه از اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در روستای بلندپی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، ایشان در این بازدید در جریان فعالیت های داوطلبانه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در حاشیه شهر مشهد و روستای بلندپی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد قرار گرفتند.

لازم به ذکر است تعداد ۳۰ نفر از جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب یک گروه جهادی از فاصله بین دو ترم استفاده کردند و با شعار «میسازیم تا ساخته شویم» در این اردوی جهادی شرکت کردند.

در این اردو دانشجویان بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد پروژهای عمرانی مانند تخریب و کف‌سازی مناطقی از حاشیه شهر مشهد را اجرا کرده و در ادامه پروژه‌ تکمیل و رنگ‌آمیزی مسجد روستای بلندپی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد را  انجام دادند.

news9924066

news9924068

news9924067

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه