اولین ساختمان متمرکز آموزش دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد روز شنبه 17 مهرماه 1400 باحضور دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه، دکتر پیش قدم معاون آموزشی، دکتر انصاری معاون اداری و مالی و جمعی از اساتید و کارکنان دانشگاه، اولین ساختمان متمرکز آموزش دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح و به بهره برداری رسید.

این ساختمان به متراژ 2180 متر در مدت 8 ماه و با اعتباری در حدود 200 میلیارد ریال ساخته شده و بخش های مختلف معاونت آموزش از جمله مدیریت آموزشی، استعدادهای درخشان، کالج دانشگاه و ... در این ساختمان مستقر خواهند شد.

1400071706

1400071707

1400071708

1400071709

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه