اولین دانشجوی بین الملل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نمود

ارسال شده در تاریخ :

عباس سعید الجابری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، که پایان نامه خود را به صورت راهنمایی مشترک زیر نظر دکتر محمدرضا فارسیان، دانشیار گروه زبان فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، و دکتر رائد جبار حبیب، دانشیار گروه زبان فرانسه دانشگاه المستنصریه بغداد، گذرانده است، از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نمود.

عنوان رساله وی "رئالیسم اجتماعی در رمان بابا گوریو اثر بالزاک و رمان بابا سارتر اثر علی بادر، رمان نویس مشهورعراقی، بود که به زبان فرانسه به نگارش درآمده است. ایشان اولین دانشجوی غیر ایرانی گروه زبان فرانسه است که از دانشگاه فردوسی مشهد دانش آموخته شده است.

در حاشیه این دیدار توافق شد که همکاری های علمی میان گروه فرانسه دانشگاه بغداد و گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد شتاب بیشتری بگیرد. در این راستا، از مسوول میز فرانسه دانشگاه و یکی از اعضای هیات علمی گروه دعوت شد تا با سفر به دانشگاه المستنصریه، نسبت به ایجاد دوره کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه و تطبیقی در این دانشگاه همکاری لازم صورت پذیرد.

 

آخرین اخبار