دانشجوی بین الملل مقطع دکتری رشته مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی از رساله خود دفاع کرد

ارسال شده در تاریخ :

حسنین عبدالرحمن کریم اللامی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد از کشور عراق شاغل به تحصیل در گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی با موفقیت از رساله خود دفاع کرد.

رساله این دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان تولید سوخت بیودیزل از روغن هسته خرما با استفاده از روش ماکروویو و فراصوت و مقایسه عملکرد آن در یک موتور دیزل می باشد که ایشان از رساله خود دفاع و در این مقطع و رشته دانش‌آموخته گردید. استاد راهنمای ایشان دکتر محمد طبسی زاده و دکتر عبدالعلی فرزاد و استاد مشاور نامبرده دکتر عباس روحانی بودند.

لازم به ذکر است جلسه دفاع ایشان با حضور مسئولین سفارت کشور عراق برگزار شد. ​

ارسال‌کننده خبر: آمار

840298

آخرین اخبار