اهمیت و نقش ارزشیابی دانشجویان در فرایندهای نظارت و ارزیابی امور آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

با توجه به اهمیت و نقش ارزشیابی دانشجویان در فرایندهای  نظارت و ارزیابی امور آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد  روابط عمومی دانشگاه گفتگویی با دکتر حسین اکبری، رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است که حاصل این گفتگو در ذیل درج‌شده است.

هر سازمان یا مؤسسه‌ای برای اطمینان از کیفیت اجرای برنامه‌ها و وظایف محوله به افراد زیرمجموعه خود فرایندی تحت عنوان نظارت و ارزیابی را در دستور کار خود قرار می‌دهد تا با  رصد وضعیت انجام وظایف در سازمان امکان تخلف به حداقل ممکن کاهش‌یافته، کیفیت ارائه خدمات سازمان افزایش یابد. دانشگاه نیز به‌عنوان یک سازمان علمی از این قاعده مستثنی نیست.

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در پایان هر نیمسال اقدام به ارزشیابی از کیفیت تدریس اساتید می‌نماید.

نظارت و ارزیابی امور آموزشی با توجه به پیچیدگی و اهمیت آن به‌صورت چندبعدی انجام می‌شود؛ یعنی ارزشیابی دانشجویان یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دفتر از آن برای ارزیابی کیفیت تدریس اساتید استفاده می‌کند. در دوره جدید مدیریت دفتر سعی شده است که این ارزشیابی‌ها بیشتر و کیفی‌تر گردد.

 این باور در بین برخی از دانشجویان وجود دارد و معتقدند که ارزشیابی های صورت گرفته توسط آنها بی تأثیر است و نتیجه خاصی ندارد ولی این نگاه دانشجویان محترم عمدتاً ناشی از کم‌اطلاعی آنان از فرایند نظارت و ارزیابی و نتایج ارزشیابی آن‌ها می‌باشد. این در حالی است که نتایج ارزیابی دانشجویان در کنار سایر موارد ارزیابی‌شده توسط دفتر نظارت و ارزیابی، هرساله در موارد متعددی مانند ارتقا، تبدیل وضعیت، تمدید قرارداد، فرصت مطالعاتی و انتخاب اعضای هیئت‌علمی نمونه مورداستفاده قرار می‎گیرد. ضمن این‌که ارزیابی دانشجویان پیامدهایی از قبیل تذکر شفاهی  (تذکر توسط مدیر گروه، معاون آموزشی دانشگاه و یا معاون آموزشی دانشگاه)، تذکر کتبی توسط معاون آموزشی دانشگاه (بدون درج در پرونده و با درج در پرونده)، هدایت و راهنمایی مدرسان به سمت درسی که توانایی ارائه باکیفیت‌تری دارند، جلوگیری از تدریس مدرسان مدعو و برگزاری جلسات تخصصی و کارگاه‎های آموزشی را نیز به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال در سال 1395 تعداد 42 نفر از اعضای هیئت‌علمی و مدرسان حق‌التدریس دانشگاه مشمول تذکر و 11 نفر مشمول تشویق شده‌اند؛ بنابراین دانشگاه در به‌کارگیری نتایج ارزشیابی‌ها جدی بوده و آن را بکار می‌گیرد. شاید دلیل این باور عدم انعکاس و اطلاع‌رسانی کم نتایج ارزشیابی‌ها باشد که باعث گردیده این تصور ایجاد شود.

دانشجویان گرامی می‌توانند جهت مشاهده برخی از نتایج فرایند نظارت و ارزیابی به صفحه دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی در سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://vpap.um.ac.ir مراجعه نمایند.

ارزشیابی دقیق دانشجویان به ما کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از کیفیت تدریس اساتید داشته باشیم. همچنین دفتر در حال تدوین برنامه‌ای برای استفاده از روش‌های دیگر و مشارکت بیشتر دانشجویان در ارزشیابی موارد دیگری مانند گروه و دانشکده نیز است.

نکته آخر اینکه دانشجویان انتظار دارند که نتیجه ارزشیابی آن‌ها خیلی سریع خود را نشان دهد که این امر تقریباً غیرممکن است. به‌جز موارد خاص، باید توجه داشت که فرایند ارتقای کیفیت و بهبود عملکرد مدرسان نیازمند زمان بوده و عملکرد اعضای هیئت‌علمی باید در  چند نیمسال و بر اساس ماهیت دروس و دیگر عوامل سنجیده و قضاوت شود و بنابراین باید گفت ارزیابی‎های انجام‌شده توسط دانشجویان قطعاً  تأثیر بلندمدت در ارتقای سطح کیفیت آموزشی دانشگاه دارد.

مصاحبه‌ کننده: طاهره رمضانی
.

.

.

برای آگاهی از اخبار و رویدادهای دانشگاه فردوسی مشهد می توانید به پیام رسان های :
سروش:
http://Sapp.ir/fumsoroush

ایتا:
https://eitaa.com/ferdowsieum

مراجعه نمایید

آخرین اخبار