انعقاد تفاهم نامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی

ارسال شده در تاریخ :

پیرو انعقاد تفاهم نامه دانشگاه فردوسی مشهد با اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی جلسه ای در روز دوشنبه 9 خرداد ماه 1401 با حضور دکتر ملکی رییس دانشکده دامپزشکی، دکتر محمدی معاون آموزشی و دکتر محسن زاده معاون پژوهشی و توسعه منابع این دانشکده، دکتر عطاران معاون آموزشی و دکتر نقش معاون مدیر کل اداره کل پزشکی قانونی مشهد برگزار شد.

 در این جلسه ظرفیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی و امکانات آزمایشگاهی و خدمات تخصصی اداره کل پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد برگزاری دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی مشترک که در این جلسه مورد موافقت اصولی قرار گرفت، در قالب تفاهم نامه پیگیری و اجرا گردد.

 

 

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه