انتصاب رئیس دانشگاه به عنوان جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

ارسال شده در تاریخ :

براساس حکم یعقوبعلی نظری استاندار خراسان رضوی دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1400 منصوب شد.

استاندار خراسان رضوی اهمیت نقش پژوهش و فناوری در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و حرکت در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر ضرورت تداوم حرکت و مدیرت جهادی در عرصه های علمی، فناوری و نوآوری را از علل این انتصاب یاد کرد.

نظری ضمن آروزی موفقیت برای دکتر کافی، ابراز امیدواری کرد که در سایه الطاف الهی و با بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری، دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، تشکل ها و بنگاه های بخش خصوصی، بتواند برنامه های هفته پژوهش و فناوری را هرچه باشکوه تر برگزار نمایند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه