انتصاب معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

ارسال شده در تاریخ :

طی حکمی از سوی دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف خراسان رضوی، دکتر حمیدرضا طاهری تربتی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی منصوب شد.

متن حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر می باشد:

در راستای اجرای بند 2, 4, 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند بیست و هفت از یکصد و پنجمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و به موجب این حکم جناب عالی به مدت دو سال به عضویت کارگروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی منصوب می‌شوید. موفقیت شما را در انجام وظایف مربوط از خداوند متعال آرزومندم.

لازم به ذکر است دکتر طاهری عضو هیئت علمی گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

آخرین اخبار